Výstava prodloužena do 31. 8.
  • O VÝSTAVĚ


  • TAJEMNÁ INDONÉSIE - TAMTAMY ČASU, je největší výstava svého druhu. Existuje stále i jiný časoprostor - místa zastaveného času! Expozice odhaluje taje Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Ve výstavě najdeme unikátní etnografické sběry - obrovské rituální totemy bisj, iniciační masky, oštěpy, luky a šípy, ... čtěte více >

  • Autoři


  • Výstavu pořádá CK LIVINGSTONE. Hlavní autor Rudolf Švaříček podnikl řadu výprav do vzdálených koutů světa. V roce 1995 založili s Jitkou Popelkovou CK LIVINGSTONE. Do exotických oblastí úspěšně zorganizovali stovky zajímavých zájezdů, akcí a expedic. V roce 2001 se činnost cestovní kanceláře obohatila o stavby unikátních výstav a vydávání vlastních publikací edice LIVINGSTONE.

NOVINKY


Zdobení a zvyky

Nejoblíbenější ozdobou domorodců ve Framinu, další z vesnic naší trasy, jsou jehlice se zlatými opeřenci. Rajští ptáci s dlouhými, barvami hýřícími ocasy se na hlavách domorodců vyjímají. Ostrá žlutá přechází ve zlatou. Zlaté rajky září v havraních vlasech jako svatozář. Jiné hlavy zdobí čelenky z kasuárů. Skrz nosní přepážky si muži prostrkávají klacky a prasečí kly.

Bahno a useknuté prsty… proč to tak je?

V korytě říčky se žena od pasu nahoru potírá souvislým příkrovem jílu. Na mělčině nabírá jílový maz a postupně mizí pod nánosem bahna. Teprve když je dostatečně špinavá, nasazuje si na hlavu síť noken. Ženy takhle měsíc po pohřbu demonstrují žal. Oblékají se do smutku! Příčinou je smrt blízkého. Krutý je i pohled na jejich prsty, proč je mají zohavené?