Výstava prodloužena do 30. 9.
  • O VÝSTAVĚ


  • TAJEMNÁ INDONÉSIE - TAMTAMY ČASU, je největší výstava svého druhu. Existuje stále i jiný časoprostor - místa zastaveného času! Expozice odhaluje taje Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Ve výstavě najdeme unikátní etnografické sběry - obrovské rituální totemy bisj, iniciační masky, oštěpy, luky a šípy, ... čtěte více >

  • Autoři


  • Výstavu pořádá CK LIVINGSTONE. Hlavní autor Rudolf Švaříček podnikl řadu výprav do vzdálených koutů světa. V roce 1995 založili s Jitkou Popelkovou CK LIVINGSTONE. Do exotických oblastí úspěšně zorganizovali stovky zajímavých zájezdů, akcí a expedic. V roce 2001 se činnost cestovní kanceláře obohatila o stavby unikátních výstav a vydávání vlastních publikací edice LIVINGSTONE.

NOVINKY


Komentované prohlídky v září

I v září budou komentované prohlídky ve výstavě v Paláci šlechtičen v Brně! Uskuteční se ve čtvrtky 19. a 26.9. v 18:00 hodin. Rezervace prohlídky není nutná. Komentovaná prohlídka v jiném termínu je možná po předchozí domluvě. Můžete se těšit na zajímavosti z destinace, postřehy i osobní zážitky.

Zdobení a zvyky

Nejoblíbenější ozdobou domorodců ve Framinu, další z vesnic naší trasy, jsou jehlice se zlatými opeřenci. Rajští ptáci s dlouhými, barvami hýřícími ocasy se na hlavách domorodců vyjímají. Ostrá žlutá přechází ve zlatou. Zlaté rajky září v havraních vlasech jako svatozář. Jiné hlavy zdobí čelenky z kasuárů.