Nejdelší kánoe jsou rituální válečné, ve kterých se pádluje vestoje. Ve válečných rituálních kánoích muži pádlují vestoje. Dlouhé pádlo zakončuje vyřezaná hlava, která připomíná smrt, vyžadující odplatu. Ženské jsou menší a lépe se ovládají, ženy v nich při pádlování klečí nebo sedí. Po pokácení stromu tsji se loďce dává hrubý tvar na místě, voda dopraví dílko do vesnice, kde práce pokračují. Tsji mbu je obřad spojený s vyřezáváním velkého množství kánoí. Primitivními nástroji z kostí, pařátů kasuára, ulit mlžů a kančích klů se dalo dřív opracovat jen měkké dřevo.

Kameny Asmati získávali od nomádů výměnou za ságo, mušle, vápno, nože z kostí a rajčí peří. První železo sem bílí lidé přinesli až v padesátých letech. Kosti dnes nahrazují zploštělé hřebíky a kovová dláta. Ulity mlžů jsou ale stále oblíbené, výborně se s nimi oškrabává a leští. Někde zůstávají nástrojem na rytí i pařáty kasuára. Dřeva je dost, ale barev se nedostává.