Přílet rajek do výstavy

Rajky jsou nejkrásnější ptáci světa. Na Nové Guinei jich poletuje 36 druhů. V místní legendě postřelil lovec rajku, která s jeho šípem odlétla. Sledoval ji a objevil pěšinu vedoucí na oblohu. Došel až vzhůru na nebesa, kde si před vysokou chýší muž vyndával z nohy trn. V nebeském zjevení poznal lovec ptáka, kterého střelil a který se vrátil do ráje. Rajčí peří dlouhá léta zkrášlovalo „pomazané hlavy“ i klobouky dvorních dam. Díky tomu ubylo tolik rajčích samečků, že roli svůdkyň musely převzít šedivé samičky. V obrácených rolích začaly tokat před zbylými krasavci.

Náš evropský svět se na základě dovezených opeřenců bez noh dlouho mylně domníval, že onen nádherný tvor se vznešenými pery celý život jen létá… nikdy neusedne. Pro výjimečnou krásu byl nazýván Ptákem ráje.
Více naleznete ve výstavě Tajemná Indonésie v brněnském Paláci šlechtičen.